Anatomie a morfologie zubů 7.9.2018

První zářijový pátek jsme pořádali školení s oficiálním názvem: Anatomie a morfologie zubů ve vztahu k endodontickému ošetření, fyziologie a patologie pulpo-dentinového orgánu a pulpo-parodontálního komplexu.

Tento teoretický kurz byl určen nejen čerstvým absolventům stomatologie, ale také všem, kteří chtějí posunout úspěšnost endodontického ošetření. Účastníci školení získali jistotu, že při respektování několika jednoduchých principů nebudou mít s plánováním endodontického ošetření problém.

Představuje pro Vás každé endodontické ošetření mnoho neznámých? Máte problém s dohledáním kořenových kanálků? Nevíte, kde lze očekávat jednoduchou a kde obtížnou situaci pro endodontické ošetření? Přijďte na další školení Anatomie a morfologie zubů v roce 2019.