Apexlokátory – 25.5.2012

Dne 25.5. se konalo praktické školení – Stanovení pracovní délky moderními technikami. V teoretické části se frekventanti detailně seznámili se všemi soudobými technikami stanovení pracovní délky při endodontickém ošetření.

Nejpodrobněji byla probrána kapitola použití elektronických apexlokátorů, zejména fyzikální základy jejich použití a řešení konkrétních nestandardních klinických situací.

Na základě těchto informací si pak účastníci kurzu ujasnili, co vlastně apexlokátor ukazuje a jak analyzovat možné chyby měření. V praktické části si pod odborným vedením vyzkoušeli, jak s apexlokátory správně pracovat a porovnali různé přístroje od několika výrobců.