Aspiranti IPSE 2014

Pro spolupráci, která bude zahájena v roce 2014 byli na základě výběrového řízení vybráni: MUDr. Matěj Jurisa z Brna a MDDr. Radovan Žižka z Olomouce. Další přihlášky budou možné v listopadu 2014.

Děkujeme všem zájemcům i těm, kteří vyjádřili podporu tohoto programu.

Více o aspirantech IPSE 2014