Aspiranti IPSE 2018 – 2019

Pro náš Individuální program specializace v endodoncii (IPSE) byli pro období 2018 – 2019 vybráni tito lékaři:

MDDr. Klára Toulová a MDDr. Jan Stibal

Více našich aspirantech IPSE

Těšíme se na spolupráci a děkujeme všech zájemcům i příznivcům programu.