Efektivní preparace a výplachové protokoly 1.12.2017

Dne 1.12. 2017 se konalo školení Efektivní preparace kořenových kanálků, výplachové protokoly.

Řada z Vás používá se svých praxích několik systémů NiTi nástrojů, často velmi složitých. Ne vždy vede výběr vhodných nástrojů ke zvýšení úspěšnosti ošetření. Během školení jsme se zaměřili na rozdíly jednotlivých NiTi systémů. Poradili jsme Vám, které systémy vybrat pro běžnou praxi praktických zubních lékařů a které doporučujeme pro ty z Vás, kteří se chtějí na endodoncii více specializovat. Ty nejlepší nástroje a dekontaminační postupy si účastníci vyzkoušeli a porovnali v praktické části kurzu.

Chcete také umět provést přípravu endodontického systému efektivně, úspěšně a prediktabilně? Chcete si vytvořit svoji „ideální sekvenci“ preparace a dekontaminace bez závislosti na nepřetržité marketingové masáži výrobců moderních strojových endodontických nástrojů a postupů? Tápete v přemíře informací, jaký ideální vyplachovací protokol zvolit? Přijďte na naše školení Efektivní preparace a výplachových protokolů