Efektivní preparace a výplachové protokoly 20.1.2017

Řada z Vás používá se svých praxích několik systémů NiTi nástrojů, často velmi složitých. Ne vždy vede výběr vhodných nástrojů ke zvýšení úspěšnosti ošetření. Během školení Efektivní preparace jsme se zaměřili na rozdíly jednotlivých NiTi systémů. Poradili jsme Vám, které systémy vybrat pro běžnou praxi praktických i pro specializovaná pracoviště.

Chcete také přípravu endodontického systému provést efektivně, úspěšně a prediktabilně? Chcete si vytvořit svoji „ideální sekvenci“ preparace a dekontaminace bez závislosti na nepřetržité marketingové masáži výrobců moderních strojových endodontických nástrojů a postupů? Tápete v přemíře informací, jaký ideální vyplachovací protokol zvolit? Přijďte na školení Efektivní preparace.