Efektivní preparace a výplachové protokoly 7.12.2018

Během školení Efektivní preparace jsme se zaměřili na rozdíly jednotlivých NiTi systémů. Účastníkům školení jsme poradili, které systémy vybrat pro běžnou praxi praktických zubních lékařů a které doporučujeme těm lékařům, kteří se chtějí na endodoncii více specializovat. Ty nejlepší nástroje a dekontaminační postupy si vyzkoušeli a porovnali v praktické části kurzu. 

Chcete také umět přípravu endodontického systému provést efektivně, úspěšně a prediktabilně? Chcete si vytvořit svoji „ideální sekvenci“ preparace a dekontaminace bez závislosti na nepřetržité marketingové masáži výrobců moderních strojových endodontických nástrojů a postupů? Tápete v přemíře informací, jaký ideální vyplachovací protokol zvolit?

Přihlaste na na některé z dalších školení Efektivní preparace