Jak je to s konicitou nástrojů Neoniti od Neolix?

Při posledním kurzu preparace v endodoncii jsme s frekventanty kurzu zjistili, že se změnila etiketa nástrojů Neoniti A1 a to z 8% na 6%.

Od výrobce jsem tehdy bohužel žádnou informaci o této změně neměl. Nyní jsem dostal od výrobce Neolix vysvětlení. Vzhledem k tomu, že je v současné době obecná preference menší konicity endodontických rotačních preparačních NiTi nástrojů, výrobce změnil „claim“ a upravil etikety. Pouze etikety. Tvar nástrojů Neoniti A1 se nijak nezměnil. Tedy dále jsou s 8% konicitou na apikálních 2 mm. Koronárním směrem konicita klesá na méně než 2%.

Vzhledem k extrémní flexibilitě těchto nástrojů je prakticky zcela eliminováno nebezpečí transportace kořenového kanálku. Tím i 8% konicita hrotu nástroje nepředstavuje riziko přílišného oslabení stěny radixu v jakékoliv etáži.

MUDr. Jiří Škrdlant