Marketing a management – 22.11.2013

Zjistili jsme, že endodoncie je z hlediska kalkulací cen obvykle opomíjena. Lékaři často tráví hodiny ošetřováním jednoho zubu za velmi nízkou částku. Je na čase uvědomit si, že za kvalitní ošetření kořenových kanálků je nezbytné účtovat adekvátní částku. Modelů pro výpočet ceny endodontického ošetření je několik (cena za kanálek, cena dle času, doplatky za apexlokátor, koferdam, …). Řada z nich vychází z pojišťovnických modelů, které jsou phistorické. Jen nastavení odpovídajících cen ale nestačí. Musí jít ruku v ruce s podporou v podobě informování pacientů, aby tuto cenu byli ochotni akceptovat.

Během školení Marketing a management v endodoncii jsme pomohli účastníkům spočítat reálnou cenu endodontického ošetření a nastavit informační procesy v jejich ordinancích tak, aby tyto výkony nebyly ztrátové. Probrali jsme modelové situace, které nás v ordinacích potkávájí a pomohli jsme připravit lékaře k argumentaci s klasickými dotazy pacientů. Součástí školení bylo též doporučení ohledně prezentace lékaře a jeho pracoviště na venek a informace o tom, proč a jak budovat značku.

Všichni účastníci teď mají velký úkol a motivaci – začlenit získané informace do svých praxí. Budeme rádi, jestliže budeme moci i nadále sledovat jejich profesní dráhu v endodoncii a pokroky v oblasti řízení. Jestliže je v praxi potkají nějaká úskalí, všem jsme samozřejmě k dispozici ke konzultaci.