MDDr. Jan Stibal – absolvent IPSE 2018-2019

Blahopřejeme MDDr. Janu Stibalovi k úspěšnému ukončení programu IPSE.

Jak MDDr. Jan Stibal shrnuje účast v našem programu?

„Díky informacím načerpaným v programu IPSE, jsem zásadně zefektivnil protokol endodontického ošetření. Získané zkušenosti mi usnadňují každodenní endodontickou praxi od diagnostiky až po postendodontické ošetření. Jsem velmi vděčný za všechny předané tipy a rád bych Jirkovi a celému týmu Studia 32 poděkoval za péči, kterou mi v uplynulých dvou letech věnovali.“