Aktivace dezinfekčního výplachu – současné možnosti

Aktivace dezinfekčního výplachu při endodontickém ošetření se ukazuje možná stejně důležitá jako samotný dezinfekční výplach. Aktivaci dezinfekčního roztoku můžeme zajistit několika způsoby. Jejich výhodami i možnými komplikacemi se budeme detailně zabývat.

Zahřátí irigačního roztoku

Asi nejjednodušší způsob zvýšení aktivity dezinfekčního roztoku je jeho zahřátí. I když nebyly prokázány lepší dezinfekční či rozpouštěcí účinky zahřátého roztoku NaClO v porovnání s nezahřátým, je použití zahřátého roztoku pří endodontickém ošetření doporučováno. Z fyzikální podstaty je zřejmé, že se molekuly zahřátého roztoku pohybují rychleji a rozpouštěcí a irigační schopnost teplého roztoku tak bude větší.

Roztok NaClO v koncentraci 5,25% se doporučuje zahřát asi na 50°C. Pokud roztok zahřejeme na tuto teplotu v nějaké nádobě, teplota nám nepochybně po instalaci roztoku do stříkačky klesne a na konci vyplachovací kanyly bude teplota v oblasti teploty těla. Použitím zahřátého roztoku NaOCl tedy nijak nezvýšíme riziko eventuálních komplikací.

Zahřátí roztoku NaOCl lze provést jednoduše ponořením stříkačky s dezinfekčním roztokem do sklenky horké vody nebo ji přímo ohřát v mikrovlnné troubě. K ohřevu lze také použít ohřívačku kojeneckých lahví. Většina těchto ohřívaček má zabudovanou automatiku na udržení určité teploty. Nevýhodou ohřívaček je jejich životnost, přeci jen nejsou určené k celodennímu využití a k ohřevu agresivních chemikálií. Na trhu se také objevili „profi“ ohřívačky (např. Fill Station od firmy Vista Dental).

Mechanická aktivace

Techniky mechanické aktivace dezinfekčního roztoku lze rozdělit na manuální a strojové.

Manuální aktivace

Nejméně náročná technika je aktivace roztoku v kořenovém kanálku ručně pomocí gutaperchového čepu. Aby byla aktivace účinná, musíme zvolit gutaperchový čep, který odpovídá vypreparovanému průměru a konicitě kořenového kanálu. Takto vybraným gutaperchovým čepem pak manuálně pohybujeme v dlouhé ose kořenového kanálku. Takto vzniklý efekt podobný pumpě umožní proniknutí dezinfekčního roztoku i do vchodů do dentinových tubulů a laterálních kanálků. Efektivita manuální aktivace je ale ve srovnání se strojovými technikami malá.

Strojová aktivace

K mechanické (strojové) aktivaci dezinfekčního roztoku v kořenovém kanálku bylo vyvinuto několik systémů. Historicky nejstarší, ale zároveň stále nejúčinnější aktivační technikou je ulztrazvuková aktivace. K ultrazukové aktivaci lze použít v podstatě jakýkoliv ultrazvukový nástroj.

Při ponoření ultrazvukového hrotu do tekutiny vzniká v tzv. efekt kavitace. Při něm v tekutině dochází ke vzniku oblastí s podtlakem a tvorbě bublin. Kavitační efekt má prokázané antibakteriální účinky.

Ultrazvuková energie také významně zvýší penetraci dezinfekčního roztoku do dentinových tubulů a laterálních kanálků, anastomóz, isthmů. Ultrazvuk svým efektem rozvíří eventuální sediment obsažený na stěně kořenového kanálku (dentinová drť, zbytky organických tkání,…) a rovněž pomáhá při odstranění smear layer. Aktivační efektivita ultrazvukového nástroje přesahuje jeho hrot o 2-3 mm. Není tedy pro efektivní aktivaci nutné zavádět aktivační UZ nástroj na pracovní délku. Kavitační efekt vzniká nejúčiněji tehdy, pokud se UZ nástroj nedotýká stěny kanálku.

Pro aktivaci dezinfekčního roztoku jsou dobře použitelné nástroje typu K-file upnuté do UZ koncovky. S výhodou lze tedy použít nástroje Endosonor. Tento ocelový nástroj lze dobře adaptovat a přizpůsobit jeho tvar průběhu kořenového kanálku a tak zajistit, aby nebyl v kontaktu s jeho stěnou. Nevýhodou tohoto nástroje je jeho preparační aktivita. Pokud je v kontaktu se stěnou kanálku, dochází ke generování další dentinové drti, kterou je potřeba z kanálku odstranit a také ke vzniku vrypů, eventuálně i schůdků ve stěně kanálku.

Na trhu je k dispozici speciální aktivační nástroj ESI od firmy EMS. Tento nikltitanový nástroj tvarem odpovídá nástroji K-file, ale má zcela hladký povrch. Je tedy významně méně aktivní, při jeho použití je riziko poškození stěny kanálku minimální. Velkou nevýhodou nástroje ESI je ale to, že jej nelze jednoduše předehnout -  adaptovat. Nikltitan, ze kterého je nástroj vyrobe, lze předehnout až po zahřátí. Zahřátím ale NiTi materiál ztrácí kromě elasticity i jiné vlastnosti, především pevnost. Dochází tak k horšímu přenosu UZ energie a také vzrůstá riziko zlomení nástroje.

Firma Vista-Dental nabízí zajímavé řešení aktivace dezinfekčního roztoku – VPro StreamClean System. Na trhu jsou dále systémy využívající sonickou aktivaci. Jedním z nich je přístroj s komerčním názvem Vibringe. Přístroj Endoactivator rovněž využívá sonické frekvence o poměrně velké amplitudě, které přenáší na pracovní koncovky vyrobené ze speciálního plastu.

Kontinuální irigaci s aktivací roztoku nabízí preparační systém SAF– Self Adapting File. Jak již název napovídá, jde o nástroj, který se sám přizpůsobí tvaru, tedy zejména průřezu, kořenového kanálku. Mohlo by se zdát, že jde o geniální a převratnou myšlenku. I SAF od firmy ReDent NOVA má ale své pro a proti.

Přečtěte náš článek o systému SAF

Přístroje pro aktivaci dezinfekčního přípravku

FillStation od firmy VistaDental

Tato ohřívačka  je průtoková a tak nedochází ke znehodnocení většího množství dezinfekčního roztoku, než je potřeba. Její cena ale přesahuje 300 Eur a tak je nutné zvážit její efektivní využití.

VPro StreamClean System od firmy Vista

Systém obsahuje flexibilní NiTi kanylu, kterou lze našroubovat na UZ koncovku. Kanyla má boční přívod dezinfekčního roztoku. Při použití tohoto systému dochází k aktivaci dezinfekčního roztoku zároveň s jeho aplikací do kanálku. Vzhledem k použitému materiálu kanyly (nikltitan) je preparační aktivita hrotu kanyly zcela minimalizována.

Vibringe

Vibringe je generátor sonické frekvence integrovaný do pístu stříkačky. Na stříkačku lze našroubovat jakoukoliv kanylu s Luer konusem. Generátor je napájen baterií integrovanou do rukojeti pístu stříkačky. V rukojeti je také ergonomicky zabudován spínač. Celý přístroj je velmi kompaktní a jeho použití je jednoduché. Nevýhodou je nízká účinnost. V porovnání s UZ koncovkami je aktivace roztoku v kanálku minimální a výkon přístroje nedokáže zajistit pohyb dezinfekčního roztoku v laterálních kanálcích.

Endoactivator od firmy Dentsply

Podobným problémům čelí i velmi oblíbený přístroj Endoactivator, za jehož vývojem stojí famózní endodontista Cliff Ruddle. Tento přístroj rovněž využívá sonické frekvence o poměrně velké amplitudě, které přenáší na pracovní koncovky vyrobené ze speciálního plastu.

Materiál koncovek (velmi odolný polymer) umožňuje adaptaci tvaru koncovky, hroty koncovky mají nulovou preparační schopnost. Aktivace je tak velmi bezpečná. Koncovky jsou vyráběny ve třech velikostech a konicitách (15/.02, 25/.04, 35/.04). Bezpečnost a uživatelská jednoduchost přístroje vyvažuje jeho nižší efektivitu (v porovnání s UZ).