Ultrazvukové hroty StartX pro použití i bez přímé kontroly zraku

I když stále platí, že UZ nástroje je nejlépe použít pod přímou kontrolou zraku pomocí operačního mikroskopu, nabízí leader endodontického průmyslu Dentsply Maillefer sadu UZ hrotů, které lze použít i bez přímé kontroly zraku přes operační mikroskop. Jde o 5 nástrojů StartX. Byly vyvinuty třemi evropskými endodontickými esy – Dr. Cantatorem, Dr. Castellucim a Dr. Beruttim. Použití těchto UZ hrotů bez přímé kontroly zraku je umožněno díky unikátnímu designu a přesné definici indikační šíře jednotlivých hrotů.

Vytvoření schůdku, eventuálně vytvoření perforace anebo jen nadměrná preparace stěny k.k. jsou pak častými komplikacemi při nekontrolovaném použití UZ preparačních hrotů. Následky mohou být pro ošetřovaný zub infaustní.

Povrch hrotů

Hroty jsou vyrobeny z velmi pevné nerezavějící oceli, která jim propůjčuje vynikající preparační vlastnosti a odolnost. Povrch hrotů StartX není povlakován diamantem, jak je u UZ endodontických hrotů obvyklé. Místo diamantovaného povlaku jsou pracovní plochy nástrojů rýhovány.

Rýhované plošky hrotů zajišťují vynikající preparační schopnost. Plošky hrotů, které nejsou rýhovány, jsou téměř neaktivní. Tím je umožněn selektivní preparační účinek jednotlivých UZ hrotů.

Chcete pracovat s ultrazvukem jistě a bezpečně?

Přijďte na školení Použití ultrazvuku v endodoncii PZL
Více o školení

Selektivní omezení preparačního účinku pouze na rýhovaný povrch také určuje indikace použití jednotlivých hrotů. Rýhovaný povrch ale nepřináší pouze tuto výhodu. Na rozdíl od povlakovaného povrchu se neopotřebuje tak rychle a nedochází tedy ke snížení preparační schopnosti hrotu. Rýhovaný povrch se také snáze čistí, než povrch povlakovaný.

Oproti hrotům s diamantem povlakovaným povrchem dochází u rýhovaných hrotů k mírně vyšší generaci tepla při preparaci. Tato výhoda diamantem povlakovaných hrotů však trvá pouze do okamžiku, kdy dojde ke ztrátě aktivního povlaku hrotů. Pak je tepelná zátěž při preparaci opotřebovanými diamantem povlakovanými hroty vyšší než u preparace rýhovanými hroty StartX.

Po uvedení hrotů StartX na trh se objevily i konkurenční produkty – UZ hroty, u kterých byl diamantovaný povlak nahrazen rýhováním. Designově však tyto hroty víceméně kopírují tvary diamantem povlakovaných hrotů a nemají selektivní preparační účinek. Pro jejich použití je tedy opět nutný operační mikroskop.

Závitové varianty

UZ hroty StarX jsou vyráběny ve dvou závitových variantách – Satelec a EMS. Oba závity mají stejný průměr, liší se pouze stoupáním. Při pokusu o našroubování nekompatibilního hrotu na UZ koncovku tak může dojít ke zhmoždění závitu koncovky a tím k jejímu neopravitelnému poškození. Při výběru hrotů je tedy naprosto nezbytné uvést údaj o UZ přístroji.

Typy hrotů

Hrotů Start X je celkem 5, každý hrot má svoji jednoznačnou indikaci, která je určena klinickou situací.

Hrot č.1 je velmi robustní, jeho délka umožňuje bezpečně dosáhnout dna korunkové části pulpální dutiny. Hrot je rýhován pouze po obvodu a má hladkou špičku. Preparační aktivita hrotu je tedy omezena na jeho stěny, špička hrotu je neaktivní. Tím je také dána indikace použití hrotu, tedy úprava stěn primárního i sekundárních trepanačních otvorů, zpřehlednění dna pulpální dutiny. Neaktivní špička nemůže být příčinou vzniku perforace dna pulpální dutiny.

Hrot č.2 má velice úzkou indikaci. Tou je dohledání a otevření vchodu do druhého meziobukálního kořenového kanálku stálých molárů maxily. Hrot č.2 je kratší a má rýhování jak na stěnách tak na špičce. Při dohledávání vchodu kanálku MB2 nám hrot umožňuje preparovat jak meziálním směrem, tak i apikálním směrem. Tím, že je hrot č.2 kratší, je omezen rozsah preparace apikálním směrem a tedy omezení komplikace vzniku perforace dna dřeňové dutiny. Hlavní preparační účinek hrotu je směřován na preparaci vrstvy sekundárního dentinu, který vyrůstá z meziální stěny dřeňové dutiny stálých molárů maxily a postupně překrývá vchod do MB2 kanálku. Použití tohoto hrotu je omezeno na několik vteřin preparace.

Hrot č.3 je nejgracilnějším nástrojem z celé sady StartX. Má malý průměr, je téměř válcový, zakončen je velice ostrou špičkou. Stěny hrotu jsou rýhované, což mu spolu s malým průměrem nástroje propůjčuje velmi efektivní preparační schopnost. Nejaktivnější částí nástroje je však špička. Indikací hrotu č. 3 je otevření kalcifikovaných vchodů do k.k., preparace mezikanálkových růh a isthmů.

Protože je o velmi aktivní nástroj, jehož účinek je největší právě na špičce, je poměrně snadné s tímto nástrojem vytvořit perforaci dna či stěny dřeňové dutiny.

Lze tedy doporučit nepoužívat tento nástroj zcela naslepo, zrakovou kontrolu preparace zajistit alespoň lupovými brýlemi, lépe samozřejmě operačním mikroskopem. Pokud máme dobrou kontrolu zrakem přes optickou pomůcku, lze hrot č.3 velmi efektivně použít při odstraňování sklovláknových kořenových čepů.

Hrot č.4 je typickým odstraňovačem kořenových čepů a inlayí. Je zakončen diskoidem a nemá rýhování. Jeho masivní a velmi rigidní konstrukce dokáže velmi účině přenést veškerou UZ energii generovanou UZ přístrojem na kořenový čep nebo kořenovou inlay. Díky absenci rýhování tento hrot téměř nepreparuje a to ani zubní tkáně, ani kov kořenového čepu. Při odstraňování těchto metalických předmětů ze dřeňové dutiny a koronární části k.k. je tento hrot neocenitelným pomocníkem. Další indikací tohoto hrotu je také vyhlazení / vyleštění dna dřeňové dutiny.

Hrot č.5 má atypický design. Jedná se o pravidelný válec s rovně zaříznutým čelem. Obvodová plocha hrotu je rýhovaná, rovně seříznuté čelo rýhované není. Preparační účionek tohoto hrotu je tedy omezen na stěny. Tento nástroj slouží k odstranění dentiklů, zpřehlednění a konečnému vyleštění dna dřeňové dutiny.

Více o hrotech StartX

Hroty StartX mají ideálně konstruované vyústění chladící kanyly. Umístění tzv. „waterport“ zajišťuje rovnoměrné chlazení a oplach celého operačního pole, aniž by docházelo k výraznějšímu rozptylu chladícího média. Hroty StartX doporučuji používat střídavě bez a s irigací – chlazením. Na jedné straně potřebujeme mít přehledné operační pole, na druhé straně je nutno zabránit přehřátí nástroje i zubu a udržet operační pole čisté.

Pro správné a bezpečné použití UZ endodontických hrotů StartX bez operačního mikroskopu tedy stačí správně definovat klinickou situaci. Podle té pak vybereme příslušný hrot.

UZ hroty StartX je samozřejmě možné použít i při práci s operačním mikroskopem. Pokud máme nad hrotem perfektní kontrolu zrakem, indikace použití jednotlivých hrotů se stírají a nemusí být tak striktně dodrženy. Univerzálním nástrojem pod operačním mikroskopem se tak stává hrot StartX č. 3.