Přehled UZ endodontických hrotů ve spojení s operačním mikroskopem

Použití ostatní UZ hrotů, které současný trh nabízí, rozhodně nelze doporučit bez přímé kontroly zrakem přes operační mikroskop. Většina UZ endodontických hrotů (kromě StartX) také vyžaduje rozdílnou techniku použití, která je na operační mikroskop přímo vázána. V následujících řádcích najdete průřez UZ endodontických hrotů dostupných na českém na trhu a stručný návod ke jejich použití.

V současné době se na trhu stále častěji objevují nabídky „no name“ UZ endodontických hrotů, původem hlavně z Číny a Koreje. Kvalita těchto hrotů nebývá dobrá a i přes lákavou cenu nepředstavují efektivní ekvivalent dražších kvalitních výrobků.

Operační mikroskop při ultrazvukové preparaci

Použití operačního mikroskopu v endodoncii i ve stomatologii obecně přináší lékaři i pacientovi mnoho benefitů. Nejde jen o detailnější pohled a přesnější práci. Asi nejhodnotnější přínos má operační mikroskop z hlediska ergonomie práce lékaře a samozřejmě i komfortu pacienta.

Rutinní použití operačního mikroskopu dále otevírá obrovské možnosti pro uplatnění nových technologií, které jsou přímo závislé na přímé kontrole zraku s mnohonásobným zvětšením.

Jednou z těchto technologií je také ultrazvuková preparace v endodoncii. Preparace ultrazvukovou koncovkou je velmi efektivní, velmi topická a přesná. Tyto vlastnosti však přináší nutnost přesného vedení preparačního UZ nástroje.

Pokud preparujeme ultrazvukem „na slepo“, snadno dojde k vytvoření nežádoucích schůdků, nadměrné instrumentace a i perforace stěny radixu. Tyto nežádoucí efekty jsou u UZ hrotů StartX  částečně potlačeny, ale i tam hrozí (zejména při překročení indikační šíře jednotlivých hrotů).

Přečtěte si článek o ultrazvukové hroty pro použití i bez přímé kontroly zraku

ProUltra ENDO (výrobce Maillefer)

ProUltra ENDO jsou jedny z prvních UZ endodontických hrotů, které začaly být koncem minulého století v Evropě používány. Dodnes v některých ohledech nemají konkurenci.

Hrotů ProUltra ENDO pro ortográdní přístup je celkem 8. Č. 1-5 jsou hroty ocelové povlakované diamantem, hroty č. 6-8. jsou vyrobeny z titanu. Hrot 1 ProUltra ENDO je určen pro odstraňování kořenových čepů a inlayí, hroty 2 a 3 jsou určeny pro preparaci v korunkové části dřeňové dutiny a vchodů kořenových kanálků, hroty 4 a 5 jsou určeny k preparaci v kořenovém kanálku. Hroty 6-8 slouží pouze k uvolňování fragmentů zalomených kořenových nástrojů a liší se pouze délkou.

Hroty ProUltra ENDO nejsou vybaveny kanylou pro irigaci. Irigace je možná pouze zvnějšku stříkačkou nebo pistolí. Tyto hroty jsou ale hlavně určeny pro preparaci bez irigace pod kontrolou přes OM. Pod OM je irigace nežádoucí, protože zcela znemožňuje práci pod přímou kontrolou zraku. Preparace bez irigace znamená preparovat opravdu topicky, maximálně konzervativně (neubírat tkáně, kde to není pořeba) a preparovat přerušovaně a na minimální výkon UZ přístroje. Tato opatření slouží k eliminaci přehřátí tkání i UZ hrotu.

Preparační schopnost hrotů ProUltra ENDO je vynikající i při nejmenším výkonu UZ přístroje, takže čas potřebný na preparaci je minimální.

Dalším nutným předpokladem pro úspěšné použití UZ hrotů ProUltra ENDO je jejich správné použití. Zejména hroty č. 4 – 8 jsou velmi citlivé na výkon UZ přístroje. Vyžadují opravdu co nejmenší výkon. V případě použití vyššího výkonu se ihned lámou. Tyto hroty nesmí nikdy kmitat ve vzduchu bez kontaktu s preparovaným povrchem. Jinak opět dojde k jejich zlomení. Výkon UZ přístroje tedy zapínáme až v momentě, když máme jistotu, že hrot je v kontaktu s preparovanou tkání.

UZ hroty ProUltra ENDO jsou určeny endo specialistům, jsou dodávány se závitem kompatibilním s EMS a se Satelec. Jejich cena přesahuje 100 Eur za hrot.

UZ hroty Vista Dental

Firma Vista Dental nabízí celou škálu UZ endodontických hrotů. Nejvíce se mi osvědčily hroty GE 20D a GE 40D. Oba jsou povlakované diamantem. Liší se délkou – GE 20D má 20 mm, GE 40D má 40 mm.

Ve srovnání s ProUltra ENDO jsou výrazně robustnější. Tím jsou velmi efektivní a nevadí jim hrubší zacházení, na druhou stranu s nimi nelze preparovat v tenkých kanálcích. Jsou to vynikající nástroje pro preparaci v korunkové částu dřeňové dutiny a v širokých kanálcích.

Jsou vybaveny kanylou na irigaci přes UZ koncovku. Při použití pod OM jsou tyto hroty přímým konkurentem StartX a to také díky příznivé ceně, která se pohybuje kolem 60 Eur.

UZ hroty EMS

Jsou vyráběny výrobcem UZ přístrojů EMS. Sortiment endodontických hrotů je poměrně omezený a i díky ceně nepředstavují konkurenci výše jmenovaným. Za zmínku stojí již dříve zmíněný složený hrot Holder. Je dodáván ve variantách 90°, 120° a 180°. Zatímco variantu 120° již nabízí čínští výrobci za setinovou cenu (cena originálu od EMS se pohybuje od 2 500 do 4 500 Kč), tak varianta 180° je nabízena pouze EMS. A právě tento tvar nejlépe vyhovuje použití pod OM.

V podstatě jde o univerzální držič nástrojů s průměrem 1,2 mm. V těchto rozměrech jsou nabízeny nástroje Endosonor (ocelový nástroj typu K-file s hladkým zakončením pro upnutí do Holderu), ESI (NiTi hladké nástroje pro aktivaci), Berutti (nástroj pro retrográdní chirurgickou endodoncii).

UZ hroty Satelec

Představují jedny z nejlepších, ale zároveň i nejdražších UZ endodontických hrotů na trhu. Za zmínku stojí niobové hroty, které vynikají svoji preparační efektivitou. Cena těchto hrotů je bohužel velmi limitujícím faktorem při výběru.

UZ hroty NSK

Jsou kompatibilní také s přístroji Satelec (samozřejmě i NSK). Nabídku UZ endodontických hrotů tento výrobce výrazně rozšířil a tak je nelze přehlédnout. Hroty jsou ocelové. Vzhledem k ceně je ale nelze doporučit.

Endosonor

Velmi efektivní a univerzální se ukazuje nástroje Endosonor. Při přímé zrakové kontrole jej lze použít k preparaci v kořenových kanálcích, odstranění fragmentů zalomených nástrojů, ale i k aktivaci dezinfekčního roztoku. Materiál nástroje (ocel) umožňuje jeho adaptaci dle potřeby.

Přestože se nástroj Endosonor poměrně rychle opotřebuje a zlomí, představuje, díky své nízké ceně (cca 100 kč) velmi ekonomickou variantu. Hrot Holder je vyráběn pouze se závitem EMS.