Ultrazvuková technologie – přehled typů přístrojů

Ultrazvuková energie se v lékařství používá již dlouho. Pomocí ultrazvuku je možné diagnostikovat, zobrazovat, ale i zahřívat, preparovat, destruovat, řezat…

Ve stomatologii je použití ultrazvuku zatím vyhrazeno  pouze k účelům profylaktickým a léčebným (např. rozrušování, ohlazování, preparace, zahřívání). Existují ale i zatím nerealizované projekty využití ultrazvuku k diagnostice zubů.

Zlepšení přehlednosti operačního pole, konzervativnější přístup a selektivní preparace zvláště v obtížně přístupných místech, angulované koncovky, které umožňují preparaci v nepřístupných oblastech. Díky tomu nabízí ultrazvuková preparace možnosti, které konvenční technika nezná. JOE, Ultrasonic in Endodontics, 2/2007

Trocha historie

První použití ultrazvuku ve stomatologii je zaznamenáno v roce 1950, kdy byla ultrazvuková energie použita k preparaci kavity v zubu. Od roku 1955 pak začala éra masivního využití ultrazvuku v oblasti profilaxe, tedy k odstraňování zubního kamene.

V oblasti dentální hygieny má ultrazvuk dodnes patrně největší využití. Jeho preparační efekt je však stále častěji využíván i v oblastech záchovné stomatologie, endodoncie a také chirurgie.

V endodoncii je použití ultrazvuku popsáno poprvé v roce 1957 Richmanem. Na speciální ultrazvukové nástroje si ale endodontisté museli počkat až do roku 1976 (Endosonics). Širší využití ultrazvuku v endodoncii přineslo až zavedení operačního mikroskopu do endodontické praxe. V současnosti se stává použití ultrazvuku téměř nezbytnou součástí endodontického ošetření. Použití ultrazvuku pak přináší zvýšení úspěšnosti tohoto ošetření.

Jak ultrazvuk funguje

Na trhu je široká nabídka různých endodontických ultrazvukových nástrojů, koncovek i přístrojů. Jak se v nich zorientovat? Nejdříve je potřeba seznámit se s  ultrazvukovými technologiemi.

Princip ultrazvukového preparačního přístroje je jednoduchý. Základem je generátor ultrazvukové frekvence. Ten může být poháněn buď elektrickým proudem anebo stlačeným vzduchem.

Elektrickým generátorem je produkován elektrický proud o určité ultrazvukové frekvenci, tedy mezi 2 a 50 kHz. Tento proud je v koncovce konvertován na mechanickou energii – lineární nebo oválný pohyb nástroje – hrotu. Podle mechanismu konverze elektrického proudu na mechanický pohyb se přístroje dále rozdělují na magnetostriktivní a piezoelektrické.

Chcete pracovat s ultrazvukem jistě a bezpečně?

Přijďte na školení Použití ultrazvuku v endodoncii PZL
Více o školení

Magnetostriktivní přístroje

Představitelem skupiny magnetostriktivních přístrojů je Cavitron. Jde o jeden z prvních ultrazvukových přístrojů na poli stomatologie. Nevýhodou magnetostriktivní konverze je relativně nižší výkon (18-45 kHz) a hlavně oválný pohyb hrotu preparačního nástroje. Oválný pohyb zanechává nepravidelný povrch, je příčinou vibrací a zahřívání preparované tkáně.

Piezoelektrické přístroje

Piezoelektrické přístroje jsou výkonnější (25-50 kHz). Preparační hrot těchto přístrojů kmitá v lineárním pohybu. Výsledkem preparace piezoelektrickým přístrojem je hladký, vyleštěný povrch, menší traumatizace a zahřívání preparované tkáně. Piezoelektrické ultrazvukové přístroje jsou v současnosti nejrozšířenější. Patří mezi ně přístroje EMS, Satelec, NSK, Mectron, Amdent, ….

Pneumatické přístroje

Skupina pneumatických přístrojů (poháněných stlačeným vzduchem) je zastoupena přístrojem KaVo. U těchto přístrojů je generátor ultrazvukové frekvence integrován do koncovky. Hlavní nevýhodou pneumatických ultrazvukových přístrojů je jejich malý výkon (2,5 – 7 kHz) a kruhový či oválný pohyb hrotu preparačního nástroje.

Pro běžnou praxi tedy přinášejí nejvíce výhod přístroje piezoelektrické.

Nejdůležitější je hrot

Přečtěte si článek o rozdělení ultrazvukových hrotů a doporučení k výběru

Jednou z nejdůležitějších částí UZ přístroje je vlastní preparační nástroj, tedy hrot. Na trhu existuje velmi široká nabídka pracovních hrotů. Hroty navíc nejsou univerzální, tedy „nepasují“ na všechny přístroje. Výrobci přístrojů používají různé typy závitů.