Nejčastější chyby při používání apexlokátoru

Často se na kurzech setkávám s nářky, že drahý apexlokátor nefunguje správně. Tématem tohoto newsletteru tedy je analýza možných nejčastějších chyb při použití elektronického apexlokátoru. Kladete si také otázku, proč Vám apexlokátor měří špatně?

Chyba první

Personifikace apexlokátoru

Apexlokátor je pouze stroj a tak od něj nelze očekávat jakousi analýzu prostředí, ve kterém pracuje. Apexlokátor nám pouze graficky zobrazuje odpověď prostředí, ve kterém jsou umístěny elektrody přístroje na střídavý proud. V zásadě jde tedy o zobrazení impedance.

Chyba druhá

Přítomnost elektricky vodivých materiálů a nebo elektricky vodivého prostředí  v oblasti korunky ošetřovaného zubu

Musíme si uvědomit, že apexlokátor měří elektrickou impedanci v celém prostředí, ve kterém jsou umístěny jeho elektrody. Ne pouze na hrotu elektrody – K file, kterou jsme umístili do kořenového kanálku.

Elektrický proud hledá vždy cestu nejmenšího odporu. A pokud je v korunkové části ošetřovaného zubu amalgamová výplň a nebo korunka, která zasahuje až do oblasti gingivy a navíc je v korunkové dřeňové dutiny tekutina, dojde k elektrickému spojení měřícího nástroje a gingiválního sulku. Apexlokátor nám tedy bude okamžitě hlásit dosažení apikální konstrikce.

Z toho důvodu je nezbytné před zahájením endodontického ošetření odstranit všechny kovové výplňové nebo rekonstrukční materiály z korunky ošetřovaného zubu a nahradit je materiály elektricky nevodivými (kompozita, GIC). V některých případech je možné kovovou výplň nebo korunku odizolovat vrstvou elektricky nevodivého výplňového materiálu. Při měření pracovní délky může dojít ke kontaktu měřícího nástroje s kovovou výplní. Stačí ale, aby dřeňová dutina byla vlhká. Vlhký povrch dentinu je elektricky vodivý a dojde tedy k elektrickému propojení měřícího nástroje s kovovou výplní zubu.

Chyba třetí

Zaplavená dřeňová dutina

V okamžiku měření nesmí být dřeňová dutina zaplavená elektricky vodivým roztokem (voda, krev, exsudát, hypochlorid, …). Pokud je dutina zaplavená, elektrický proud může procházet přes sousední kanálek a přístroj tak opět dává nepřesné údaje. Je tedy nutné dřeňovou dutinu alespoň částečně vysušit. Moderní apexlokátory „umí„ správně vyhodnotit pracovní délku i ve vlhkém prostředí v kořenovém kanálku. Vlhké ale neznamená mokré. Pokud z kanálku vytéká krev nebo esxudát, nemůžeme očekávat správné údaje.

Chyba čtvrtá

Kalibrace

Každý apexlokátor ukazuje trochu odlišně. Je tedy potřeba každý nový přístroj kalibrovat. Tedy porovnat jeho údaje s nějakou jinou technikou stanovení pracovní délky a dále pak průběžně korigovat jeho údaje s výsledky RTG snímků po plnění.

Apexlokátory ukazují přesně pouze stav, kdy se hrot měřícího nástroje dostane do apikální konstrikce. Údaje o vzdálenosti hrotu nástroje k apikální konstrikci jsou (vzhledem k fyzikální podstatě měření) nepřesné. Hodnoty naměřené apexkolátorem musí být reprodukovatelné. Je tedy vhodné provést více měření. Naměřené hodnoty se  musí shodovat.

Chyba pátá

Změna pracovní délky v průběhu opracování kanálku

Při každém opracování kanálku dochází k rozšíření kanálku a tím i k jeho většímu či menšímu napřímení. Napřímený kanálek je pak kratší. V průběhu endodontického ošetření je tedy potřeba pracovní délku opakovaně přeměřovat a korigovat.

Chyba šestá

Spolehání na kvalitní značkové přístoje

Podle mých zkušeností nemá vliv na kvalitu přístroje jeho cena. Elektronika přístrojů je velmi podobná.

Dílenské zpracování  má na výsledky a přesnost měření pramalý vliv, stejně jako komplikovanost displeje. Pracoval jsem i pracuji s několika apexlokátory od renomovaných firem a přesto se mi velmi osvědčil apexlokátor Adaptive od bulharské firmy Optica-laser, který si můžete pořídit za méně jak za třetinu ceny značkových apexlokátorů. Tyto přístroje si též můžete vyzkoušet na našich školeních.

Chcete se dozvědět, kdy se lze na apexlokátor spolehnout a jak s ním správně pracovat

Přijďte na školení Apexlokátory – stanovení pracovní délky moderními technikami. Vyzkoušíte si práci s několika přístroji a osvojíte si principy správného použití apexlokátorů v praxi.
Více o školení