Preparace kořenového kanálku – Preflaring, Glyde Path

Rád bych se věnoval postupům preparace kořenových kanálků z pohledu výběru vhodných nástrojů. Dnešním tématem je často podceňovaná a opomíjená část preparace kořenového kanálku – Preflaring a Glyde Path.

Termín Preflarig bychom mohli přeložit jako předrozšíření, předpřipravení, termín Glyde Path pak jako hladkou nebo ohlazenou cestu. Oba tyto kostrbaté překlady ale jen obtížně vyjadřují proces, který se pod anglickými názvy skrývá. A tak budu radši v dalším textu používat anglické názvy. Myslím, že se oba názvy již stejně vžily jako „terminus technicus“.

Preflaring

je definován jako první rozšíření kořenového kanálku prvním ručním exploračním endodontickým nástrojem, který použijeme při zahájení endodontického ošetření.

Tímto nástrojem bývá většinou K-file a nebo nějaká modifikace tohoto nástroje, např. C-pilot, Profinder, C+ file, MMC file atd. Uvedené nástroje se pak liší ve svých vlastnostech, zejména ve flexibilitě.

Glyde Path

pak vzniká v průběhu preflaringu tím, jak první explorační nástroj ohladí stěnu kořenového kanálku.

Takto ohlazený povrch stěny kanálku pak vede první NiTi rotační nástroj, zajistí správný průběh tohoto nástroje a zamezí eventuálnímu zablokování či ohnutí rotačního nástroje. Tím se významně omezí možnost zalomení rotačního nástroje.

Proč je Preflaring a Glyde Path důležitý?

Preflaring a vytvoření Glyde Path jsou velmi důležité z hlediska zvýšení bezpečnosti při preparaci NiTi rotačními nástroji.

Správně provedený Preflaring – Glyde Path nám zajistí podstatně rychlejší a bezpečnější preparaci kořenového kanálku NiTi rotačními nástroji.

Pro různé systémy NiTi rotačních nástrojů je doporučován jiný rozměr Preflaringu. Například pro nástroje Protaper je doporučován Preflaring nástrojem ISO 20, nástroje Revo-S pak vyžadují Preflaring nástrojem ISO 15, pro nástroj Wave-one je doporučován Preflaring nástrojem ISO 10. Obecně ale platí, že čím lepší (větší) Preflaring připravíme, tím snadněji se nám bude kanálek preparovat NiTi rotačními nástroji.

Jaké nástroje jsou na Preflaring a Glyde Path nejvhodnější?

Jak již bylo napsáno, na Preflaring / Glyde Path se nejčastěji používají ruční ocelové nástroje typu K-file a nebo jejich modifikace. Exploraci kořenového kanálku začínáme většinou nástrojem ISO 10, tedy nástrojem s konicitou 2%. Ne vždy ale dosáhneme tímto nástrojem pracovní délky. To je způsobeno tím, že kořenový kanálek má většinou paralelní stěny, nemá konicitu ani 2% a nástroj s 2% konicitou pak začíná váznout v koronární části kanálku. Hrot tohoto nástroje o velikosti 0,1 mm zdaleka nedosahuje průměru kanálku. Vždyť rozměr nejmenší části kanálku – apikální konstrikce – se  pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,35 mm. Hrot exploračního nástroje tak nikdy nemůže v kanálku váznout.

V případě, že K-file ISO 8 nebo 10 do kořenového kanálku dále nepostupuje, je nutné rozšířit koronární část kanálku pomocí příslušných rotačních nástrojů (Gates Glidden, Protaper SX, GT file accessory, Endoflare…) a umožnit tak nástroji K-file ISO 10 další postup. Mnohdy je potřeba tento postup několikrát zopakovat, abychom nástrojem ISO 10 dosáhli pracovní délky.

Uvedenými rotačními nástroji nesmíme ale nikdy pokračovat v preparaci za bod, který jsme dosáhli explorací nástrojem K-file. Naopak musíme zachovat „bezpečnou vzdálenost“.

Tuto „bezpečnou vzdálenost“ snadno vypočítáme, pokud známe průměry nástrojů a jejich konicitu. Hrot NiTi rotačního nástroje se totiž nikdy nesmí zablokovat a musí zůstat při rotaci nástroje volný. V opačném případě dojde k zalomení nástroje. Pokud nástrojem ISO 10 dosáhneme pracovní délku, měli bychom pokračovat nástrojem ISO 15 a ISO 20. Oba tyto ocelové nástroje jsou již poměrně rigidní a snadno s nimi uděláme schůdek ve stěně kanálku, transportujeme apikální část zahnutého kořenového kanálku, uděláme zipping nebo zcestnou strip perforaci.

Velmi zdařilou modifikací nástrojů K-file jsou nástroje Profinder. Tyto ocelové nástroje jsou velmi flexibilní a jsou vyráběny v rozměrech ISO 13, ISO 16 a ISO 19. Tato posloupnost není náhodná. Procentuálně vyjádřený rozdíl v průměru těchto nástrojů je 23%  (ISO 13/16) a 18% (ISO 16/19). Procentuálně vyjádřený rozdíl mezi nástroji ISO 10, 15 a 20 je 50%, resp. 33%. Postup Preflaringu je tedy s nástroji Profinder snažší a plynulejší.

Preflaring – Glyde Path lze připravit také rotačně. Je možné použít NiTi rotační nástroje, které jsou speciálně pro přípravu Preflaringu vyvinuté: Pathfile a G-file a nebo nástroje, které jsou obsahem NiTi rotačního systému (nejsou „specializované“,  ale lze je na přípravi k.k. využít). Mezi tyto nástroje patří např. nástroj Mtwo 10/.04.

Nástroje speciálně určené pro Preflaring (Pathfile, G-file) je vhodné použít vždy, pokud je kořenový kanálek velmi tenký, částečně kalcifikovaný a nebo také zahnutý. Pro první exploraci kanálku je samozřejmě vždy nutné použít ruční nástroj typu K-file. Jeho rozměr může být pak velmi malý, například ISO 6 nebo ISO 8. Dále můžeme kanálek připravit rotačně nástroji Pathfile nebo G-file.