Plánování ceny a času endodontického ošetření

Jeden z nejčastějších problémů, které jsme v průběhu našich kurzů zaznamenali, se týkal časového plánování endodontického ošetření. Dobré časové plánování má přímý a výrazný vliv jednak na úspěšnost endodontického ošetření a hlavně na ekonomiku praxe.

Endodontické ošetření můžeme úspěšně provést za 2 hodiny, ale také v součtu třeba za 8 hodin. Přestože se délka ošetření může lišit v násobcích, nemohou se tyto rozdíly odrazit na ceně ošetření pro pacienta. Jak bychom tedy při plánování časové náročnosti endodontického ošetření měli postupovat?

Na jak dlouho je potřeba endodontické ošetření plánovat? Jaká by měla být cena ošetření? Je samozřejmé, že nejdůležitější položkou pro určení ceny bude Váš čas. Stanovme si proto nejdříve čas minimální a maximální.

Minimální čas

(ošetření jednoduchého zubu v jedné návštěvě za optimálních podmínek)

Diagnostika vč. RTG – 3 min, anestezie – 3 min, izolace – 1 min, trepanační otvor (primární, sekundární) – 2 min, nalezení k.k., explorace, stanovení PD – 1min, preparace k.k. – 3 min, dekontaminace – 30 min, preparace detailů v průběhu dekontaminace – (30 min), sušení, plnění – (5 min), postendodontická dostavba (5 min), RTG snímek (2 min), celkem 55 min

Maximální čas

(ošetření ve dvou návštěvách, komplikovaný zub)

1. návštěva

Diagnostika vč. RTG – 20 min, anestezie – 10 min, preendodontická dostavba – 10 min, izolace – 3 min, trepanační otvor (primární, sekundární) – 5 min, nalezení k.k., explorace, stanovení PD, kontrastní RTG snímky – 20 min, preparace k.k. – 20 min, dekontaminace – 20 min, sušení, aplikace léčebné vložky – 5 min,  provizorní hermetická výplň – 5 min, celkem 118 min

2. návštěva

Anestezie – 3 min, izolace – 3 min, trepanační otvor (primární, sekundární) – 1 min, nalezení k.k., explorace, kontrola PD – 1 min, preparace k.k. – 10 min, dekontaminace – 30 min, preparace detailů v průběhu dekontaminace – (30 min), sušení, plnění – 15 min, postendodontická dostavba – 5 min, RTG snímek – 2 min, celkem 70 min

Celkem za obě návštěvy: 188 min

Jak tedy nastavit cenu endodontického ošetření?

Počet kořenových kanálků nemá na složitost ošetření přímý vliv. Velmi problematické je také jednotlivé fáze či opakované (rozložené) ošetření do ceny endodontického výkonu správně zahrnout.

Přečtěte si článek o strukturovaných a souhrnných cenách endodontického ošetření

Pokud bychom pro jistotu vycházeli v kalkulaci ceny endodontického ošetření z delšího možného času, museli bychom na endodontické ošetření počítat minimálně dvě návštěvy a celkem více než 200 min (než se pacient posadí, my jej pozdravíme atd). Při minutových nákladech 35 Kč/minutu (to je téměř minimum, ale ať již dosadíte cokoliv, budou Vám vycházet v poměru stejné výsledky) u nás bude endodontické ošetření stát kolem 8.500 Kč (7.000 Kč z min. kalkulace + cca 1.500 Kč přímý materiál – NiTi nástroje, výplň). Asi nebude lehké toto ošetření pak pacientovi prodat.

Pokud budeme vycházet z nejkratšího možného času, výsledná cena endodontického ošetření se bude pohybovat kolem 3.500 Kč (1.925 Kč z min. kalkulace + 1.500 Kč přímý materiál).

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že jakmile jsme nuceni endodontické ošetření rozložit do dvou (nebo více) návštěv, stává se pro nás finančně prodělečné. Není přece možné pacientovi „za trest“ účtovat více jen proto, že neumím nebo z nějakých důvodů nejsem schopen ošetření provést v jedné návštěvě.

Je opravdu nutné endodontické ošetření rozdělit do více návštěv?

Důvodem pro rozdělení endodontického ošetření do více návštěv nejčastěji bývá nedostatek času na kvalitní přípravu endodontického systému. Zkušenosti ukazují, že na kvalitní endodontické ošetření průměrně obtížného zubu je potřeba 90-110 minut. Když k tomu připočteme nutnou rezervu, vyjde nám čas na pacienta 120-150 minut. V tomto čase bychom měli zvládnout endodonticky kompletně ošetřit 95% zubů. Zbývajících 5% budeme stále raději ošetřovat ve dvou návštěvách.

Jak zajistit dostatek času?

Zajímá Vás, jak naplánovat akutní výkony tak, aby bylo v běžném provozu (tj. plném diáři) dostatek času? Nejen tyto problémy řešíme v rámci  školení Marketing a management v endodoncii.
Dozvědět se o školení více

A co hledisko medicínské?

Existuje řada studií, jejichž výsledky naznačují vyšší úspěšnost dekontaminace endodontického systému při aplikaci léčebné vložky Ca(OH)2. Na druhé straně existuje řada studií, které neprokázaly signifikantní přínos dvoufázové endodontické léčby. Co ale ověřeno je, že pro úspěšnost ošetření musíme zajistit dostatečnou dekontaminaci endodontického systému. To je bohužel otázka dostatečného času pro dekontaminaci. Pokud jsme schopni tuto fázi ošetření zvládnout v průběhu jedné návštěvy, není jediný důvod k rozdělení ošetření na více návštěv.

Z pohledu ekonomie zubní praxe i z pohledu vztahu vůči pacientovi představuje endodontické ošetření provedené v jedné návštěvě optimální postup. Při endodontickém ošetření prováděném ve více návštěvách extrémně narůstají časové a tedy finanční náklady na toto ošetření. Navíc může být výsledek negativně ovlivněn faktory ze strany pacienta.

Proč je ošetření ve více návštěvách nevýhodné?

Časový faktor ošetření ve více návštěvách je jednoznačný. Kromě toho se promítají další faktory:

Faktor pacienta

Nikdo nechce k zubaři chodit vícekrát. Natož kvůli jednomu zubu, když už po prvním ošetření dojde k ústupu bolesti. A naopak. Pokud zub bolí i po opakovaných návštěvách, ztrácí pacient naši důvěru a motivaci stav řešit.

Jestliže pacient z nějakého důvodu na plánované dokončení ošetření nepřijde, vzniká riziko zhoršení podmínek na dokončení léčby a tím i zhoršení výsledku léčby.

Technické problémy

Protahováním dokončení ošetření hrozí selhání provizorní výplně zubu nebo prasknutí zubu.

Opakované výkony

Opakované čištění k.k. a opakovaná irigace. Odstranění dezinfektční vložky vyžaduje nejméně tolik času jako důkladná dekontaminace. Čas dekontaminace nelze sčítat při jednotlivých návštěvách. Před zaplněním zubu musí být dodrženo minimálně 30 minut kontinuálního výplachu.

Platba

Nelze plnohodnotně účtovat nedokončený výkon – ani ZP, ani přímou platbou. Kdy tedy výkon účtovat? Jestliže až při dokončení (často za několik týdnů, měsíců), vystavujeme se výše zmíněným rizikům.