Z návštěvy kongresu ESE 2011 v Římě

Kongres ESE, který se koná pravidelně každý lichý rok, tentokrát organizátoři situovali do Říma. Program kongresu byl velmi náročný i díky horkému počasí.  Zajímá Vás, co nového přinesli přednášející, pečlivě vybraní ze světové elity? Přinášíme Vám shrnutí toho nejzajímavějšího.

Tématem číslo jedna byly výplachy

Několik zásadních přednášek bylo zaměřeno na chemii používanou v endodoncii. Každá přednáška přinesla trochu jiný názor na používání dezinfekčních a irigačních roztoků, různých technik irigace a aktivace roztoků.

Určitě ale důrazně zaznělo, že jediným efektivním dezinfekčním výplachem v endodoncii zůstává roztok chlornanu sodného v koncentraci 5,25% doplněný roztokem EDTA v koncentraci 17%. Z několika příspěvků jednoznačně vyplynulo, že ostatní roztoky, jako například chlorhexidin, nelze považovat v endodoncii za efektivní výplach.

Největší diskuze byla asi kolem použití kombinace roztoku chlornanu sodného a EDTA. Při příliš dlouhé expozici povrchu stěny kořenového kanálku roztokem EDTA s následným výplachem chlornanem sodným dochází k erozím ve stěně kanálku. Bohužel zatím nebyla zodpovězena otázka, zda přítomnost eroze ovlivní kvalitu a prognózu endodontického ošetření.

Další velká kapitola v podání zvučných jmen Ben Johnson a Clif Ruddle byla věnována technice aktivace dezinfekčního roztoku v kořenovém kanálku. Jednoznačně vyznělo, že nejefektivnějším aktivačním prostředkem je ultrazvuk použitý s neaktivní koncovkou (tzv. PUA – pasivní ultrazvuková aktivace). Tato technika je srovnatelná s irigací kanálku potencovanou laserem.  Poněkud diskutován byl přístroj Endoactivator.

Závěrem je možné říci, že protokol výplachu kořenového kanálku 5,25% NaClO zahřátým na 50°C po dobu minimálně 20 minut při stálé aktivaci plus  na závěr výplach 17% roztokem EDTA po dobu 1 minuty bez aktivace dokáže připravit čisté stěny kanálku bez nadměrných erozí.

Apikální periodontitis a celková onemocnění

Další zajímavý příspěvek od Siqueiry byl na téma vlivu celkových onemocnění k apikální periodontotis. Výsledkem studií je zjištění, že u pacientů s diagnózou diabetes mellitus, koronární insuficiencí, tromboflebitidou a u kuřáků musíme očekávat vyšší výskyt apikální periodontitidy a také horší prognózu terapie zubů s apikálním nálezem.

Postendodontické ošetření

Zajímavé byly též příspěvky na téma postendodoncie. Tuto oblast jednoznačně ovládly systémy FRC čepů a kompozitní adhezivní dostavby.

Byly diskutovány problémy na úrovni dlouhodobé životnosti adhezivních dostaveb a také hodnocení materiálů. Použití duálně tuhnoucích kompozitních cementů se ukazuje jako zatím nepřekonaná varianta, je ale extrémně důležité striktně dodržet celý technologický postup adhezivní techniky, tedy suché pole (koferdam), pískování, leptání (1 min.), eventuální aplikaci chlorhexidinu 2%, nanesení bondů (rovněž duálně tuhnoucích) a postupné vrstvení kompozitní dostavby.