Rozdělení ultrazvukových hrotů a doporučení k výběru

V porovnání s rotačními nástroji je ultrazvuková preparace přesnější, šetrnější, cílenější a nabízí daleko lepší přehlednost operačního pole. Proto by se použití ultrazvuku mělo stát při endodontickém ošetření běžnou praxí. Nabízíme Vám přehled nástrojů a doporučení k výběru výrobců preparačních ultrazvukových nástrojů – ultrazvukových hrotů.

Proč a kdy je používat?

V porovnání s rotačními nástroji je ultrazvuková preparace přesnější, šetrnější, cílenější. Tyto vlastnosti jsou samozřejmě přínosné nejen pro endodoncii, ale pro celé spektrum stomatologie.

V endodoncii se projeví ještě jedna velká výhoda ultrazvukových nástrojů. A tou je v porovnání s rotačními nástroji daleko lepší přehlednost operačního pole. V zorném poli nám nepřekáží velká hlavička rotačního nástroje, kolem gracilního ultrazvukového hrotu dobře vidíme preparované tkáně. Proto by se použití ultrazvuku mělo stát při endodontickém ošetření běžnou praxí.

Chcete pracovat s ultrazvukem jistě a bezpečně?

Přijďte na školení Použití ultrazvuku v endodoncii PZL
Více o školení

Rozdělení endodontických ultrazvukových hrotů

dle materiálu hrotu

 • nerezová vysoce kvalitní ocel
 • nerezová ocel povlakovaná nitridem titanu
 • titan
 • nikltitan

dle povrchu hrotu

 • povlakovaný diamantem
 • rýhovaný
 • hladký

dle indikace

 • použití je omezeno na korunkovou část dřeňové dutiny
 • hrot je možné použít i pro preparaci v kořenovém kanálku

Jaké jsou rozdíly v materiálu hrotu?

Naprostá většina hrotů je vyráběna z kvalitní nerezové oceli buď bez další povrchové úpravy (hroty StartX, Vista Dental) a nebo povlakované nitridem titanu. Povrch má pak zlatou barvu (ProUltra Endo 1-5).

Hroty ProUltra Endo 6-8 jsou vyrobeny z titanu. U těchto hrotů se využívá vlastnosti titanu velmi efektivně přenášet ultrazvukovou energii. Tyto hroty jsou určeny pouze na odstraňování fragmentů zalomených endodontických nástrojů a jejich použití je striktně vázáno na práci pod operačním mikroskopem.

Nikltitanové hroty má v nabídce firma EMS pod názvem ESI. Jsou určeny pro aktivaci dezinfekčního roztoku v kořenovém kanálku. Nikltitanová slitina je volena s ohledem na zvýšení flexibility hrotu a omezení jeho preparační aktivity.

Jaký může být povrch hrotu?

V minulosti bylo obvyklé endodontické ultrazvukové hroty povlakovat diamantem. Typickými příklady jsou hroty ProUltra Endo, hroty Vista Dental GE20D, ale i hroty Satelec, EMS, BUC, Spartan, Tufi a jiné. Tento povrch má své výhody i nevýhody. K hlavním výhodám patří efektivní preparace tvrdých zubních tkání a výplňových endodontických materiálů. K nevýhodám patří obtížné čištění diamantovaného povrchu a také rychlejší opotřebení, tedy ztráta diamantového povlaku. Opotřebený hrot je pak neefektivní a snadno dochází při jeho použití k přehřátí zubu.

Proto výrobci nyní  nahrazují povlakovaný povrch povrchem rýhovaným. Rýhovaný povrch bez diamantovaného povlaku si déle zachovává svou preparační schopnost. Ta je sice v porovnání s diamantovaným povrchem nižší, ale přesto více než dostatečná. K opotřebení hrotu dochází výrazně pomaleji, nebezpečí přehřátí zubu není tedy zdaleka tak velké jako při použití opotřebeného povlakovaného hrotu. Další výhodou je snadné čištění hrotu. Typickým příkladem hrotu s rýhovaným povrchem jsou hroty StartX. Hroty s rýhovaným povrchem jsou též levnější, výrobní náklady jsou nižší.

Jsou nějaké rozdíly z  hlediska indikace?

V tomto směru je možné hroty rozdělit pro práci v korunkové části dřeňové dutiny (StartX, Vista Dental GE20D, GEFD, hroty EMS…) a pro práci v kořenovém kanálku (ProUltra Endo 1-8, Vista Dental GE40D, Endosonor). Preparace ultrazvukovým hrotem v kořenovém kanálku je striktně vázána na použití operačního mikroskopu.

Jaké hroty si tedy vybrat a jaká je cena a dostupnost v ČR?

Určitou škálu ultrazvukových preparačních endodontických hrotů Vám nabídnou všichni výrobci ultrazvukových přístrojů. Ne vždy patří ale tyto hroty k těm nejlepším. Kvalitnější jsou hroty od výrobců, kteří se na vývoj a výrobu těchto nástrojů specializují. Tyto hroty také lépe vyhovují endodontické praxi.  Výroba ultrazvukových pracovních hrotů je velmi náročná na použité materiály a tak se cena hrotů pohybuje od 50 do 180 Eur.

Ultrazvukový hrot je, stejně jako kvalitní preparační brousek, velmi důležitý z hlediska bezpečnosti, kvality a efektivity preparace. Na ultrazvukových hrotech se nevyplácí příliš šetřit. Nižší cena většinou znamená nižší účinnost, delší čas potřebný na preparaci, větší zátěž hrotu a následné rychlejší opotřebení či zlomení hrotu.

Na českém trhu jsou v nabídce ultrazvukové endodontické hroty Start-X a ProUltra Endo od firmy Maillefer a pak hroty severoamerické produkce Vista-dental. Hroty StartX a ProUltra Endo jsou k dispozici ve variantách pro přístroje Satelec a EMS, hroty Vista-dental nabízí navíc variantu i pro závit Amdent.

Přečtěte si článek o hrotech StartX

Přečtěte si článek o endodontických hrotech, které jsou vhodné k práci pod mikroskopem

Určitý omezený sortiment endodontických hrotů nabízejí i firmy EMS a Satelec a i NSK. U těchto hrotů ale platí výše uvedené, z hlediska poměru cena / výkon jsou nezajímavé.

Složené hroty

Kromě uvedených hrotů, které jsou solidní, existují i tzv. složené hroty. Ty se skládají z tzv. držiče (holder), do kterého je upnut vlastní pracovní nástroj – hrot.

Nástroj Endosonor s holderem od firmy EMS byl uveden na trh dávno před tím, než se objevily specializované endodontické hroty. Držič má většinou podobu „versatilky“, pracovní nástroj má podobu K-file (Endosonore) nebo jde o hladkou koncovku vyrobenou z NiTi slitiny (ESI). Ta slouží k aktivaci dezinfekčního roztoku. Nebo lze do držiče upnout jiné specializované hroty, například pro retrográdní ošetření (Berutti).

Výhodou těchto složených hrotů je výrazně nižší cena vyměnitelného nástroje v porovnání se solidními hroty. Nevýhodou je významný pokles  výkonu daný přítomností spojení mezi držičem a pracovním nástrojem.

Nástroj Endosonor má velmi vysokou preparační a aktivační schopnost. Tento nástroj lze použít i pro práci v kořenovém kanálku – odstranění fragmentů zalomených nástrojů, vyhlazení schůdků, odstranění zbytků kořenové výplně, preparace istmů… Použít jej lze ale pouze pod kontrolou zraku pod operačním mikroskopem.

Jak se vyznat v široké nabídce?

Na trhu existuje velmi široká nabídka preparačních endodontických hrotů. Hroty nejsou univerzální, tedy „nepasují“ na všechny přístroje.

Pro ultrazvukovou preparaci v endodoncii se většinou využívají minimální výkony přístrojů. Nemá proto smysl vybírat přístroj podle nabídky hrotů, ale obráceně. Hroty tedy volíme podle typu přístroje, který již eventuálně máme.

Výrobci přístrojů používají různé typy závitů. Lze rozeznat 3 nejvíce používané:

 • typ EMS
 • typ Satelec
 • typ Amdent.

Většina výrobců endodontických hrotů nabízí hroty kompatibilní se závitem Satelec, někteří pak i se závitem EMS a Amdent.

Konkrétně např. přístroje NSK a Mectron jsou kompatibilní se závitem Satelec. Mezi přístroji Satelec, EMS, Amdent, NSK, eventuálně Mectron není z hlediska výkonu větší rozdíl.