Zkušenosti se systémy NiTi nástrojů s balančním pohybem – Wave-One a Reciproc

Na letošním IDS byl firmou Dentsply Maillefer představen nový endodontický systém strojového opracování kořenových kanálků Wave-One. Stalo se tak po dlouhém vývoji, první zmínky o použití tzv. balančního nebo reciprokačního pohybu NiTi nástroje lze v literatuře dohledat již v roce 2006. Člen skupiny Dentsply, německý VDW, pak rovněž na IDS představil  „bratrance“ systému Wave-One systém s komerčním názvem Reciproc. Pouze představil, do nabídky se systém Reciproc dostal až o několik měsíců později.

Na začátku byla myšlenka, že není efektivní vyvíjet nové endodontické rotační NiTi nástroje. Vždyť technologie jejich výroby dosáhla vrcholu. Je potřeba začít používat NiTi rotační endodontické nástroje jinak. Tedy dát jim jiný (než rotační) pohyb. Historicky se nabízel pohyb tzv. balanční, který známe z techniky balanced force pro ocelové nástroje.

Po prvních testech bylo jasné, že balanční pohyb bude možná cesta. Zbývalo jen přesně specifikovat tento pohyb, vyvinout motor, který by tento pohyb zvládl a také zdokonalit endodontický NiTi nástroj tak, aby dokázal plně využít potenciál balančního pohybu. V současnosti tak máme v nabídce skupiny Dentsply 2 konkurenční systémy – Wave-One a Reciproc.

Bližší přiblížení

Oba systémy obsahují 3 nástroje. Jeden nástroj pro velmi tenké kořenové kanálky s komplikovaným průběhem, druhý nástroj pro velmi široké a rovné kořenové kanálky a třetí nástroj pro 70% „nenáročně komplikovaných“ kořenových kanálků. Oba systémy nabízí sterilní balení nástrojů a také nástroje obou systémů jsou určeny pro jednorázové použití.

Jak nástroje Wave-One, tak nástroje Reciproc jsou vyrobeny z NiTi slitiny M-wire. Dle údajů výrobce tato slitina poskytuje až trojnásobnou odolnost vůči cyklickému namáhání v porovnání s běžnou NiTi slitinou. Oba systémy využívají tzv. balanční pohyb, který je zajišťován stejnou pohonnou jednotkou – speciálním mikromotorem. Nástroje obou systémů mají levotočivou spirálu, balanční pohyb je tedy ve svém výsledku levotočivý. Tolik společné znaky.

Balanční pohyb významně omezuje riziko zalomení nástroje. Rozhodně však možnost zalomení neeliminuje.

Rozdíly

Wave-One

Nástroje systému Wave-One jsou značeny Small – žlutý, Primary – červený a Large – černý. Nástroj žlutý je určen pro velmi tenké kořenové kanálky s komplikovanou anatomií. Má apikální rozměr 0,21 mm a konicitu 6%. Červený nástroj má apikální rozměr 0,25 mm a konicitu 8%. Lze jej použít na všechny středně komplikované kořenové kanálky (70% k.k.). Černý nástroj má apikální rozměr 0,40 mm a konicitu 8%. Je určen na široké, přímé kořenové kanálky.

Všechny nástroje Wave-One mají progresivní stoupání spirály. Design nástrojů Wave-One vychází z designu nástrojů Protaper, tedy trojhranu. V apikální části je Protaper design změněn, tato část nástrojů je aktivnější. Koronární část je méně aktivní, slouží pouze k odvádění dentinových pilin. Doporučený pohyb pro nástroje Wave-One je 150° CCW (Contra ClockWise – proti směru hodinových ručiček), 30° CW (ClockWise – ve směru hodinových ručiček).

Reciproc

Nástroje systému Reciproc jsou značeny R25 – červený, R40 – černý a R50 – žlutý. Červený nástroj R25 je určen pro komplikovanější a úzké kořenové kanálky, nástroje R40 a R50 pro nekomplikované širší kořenové kanálky. Nástroj R25 má apikální rozměr 0,25 mm a konicitu 8%, nástroj R40 má apikální rozměr 0,40 mm a konicitu 6%, nástroj R50 má apikální rozměr 0,50 mm a konicitu 5%.

Design nástrojů Reciproc vychází z designu nástrojů Mtwo,, jsou tedy dvojbřité s progresivním stoupáním spirály. Doporučený pohyb pro nástroje Reciproc je 180° CCW, 40° CW.

Preparace

S nástroji Wave-One a Reciproc se pracuje obdobně, preparace kořenového kanálku probíhá jedním nástrojem od ústí na dně cavum pulpae až po apikální konstrikci. Před zahájením strojové preparace je nezbytné nasondovat kořenový kanálek ISO nástrojem K-file 10, ověřit průchodnost, určit pracovní délku a zajistit glyde path.

Strojovou preparaci nástrojem Wave-One nebo Reciproc je potřeba často přerušovat a kořenový kanálek hodně vyplachovat NaClO. Při každém přerušení strojové preparace vždy ověříme průchodnost kanálku nástrojem K-file ISO 10. Po dosažení pracovní délky je preparace kořenového kanálku hotová a není potřeba se nástrojem vracet.

Mé vlastní zkušenosti

Musím potvrdit, že tyto nástroje jsou opravdovou revolucí ve strojové preparaci kořenových kanálků. Jsou velmi aktivní, preparace je rychlá (někdy až příliš). Operatér musí důsledně preparaci přerušovat pro aplikaci výplachů.

Systém Wave-One mě z hlediska zachování anatomie kořenových kanálků a umožnění efektivního výplachu apikální části kořenového kanálku vyhovuje více. Konicita apikální preparace je 8% a to i při preparaci černým nástrojem. Preparace je plynulá, nástroj bez tlaku postupuje apikálně, v momentě, když se jeho postup zastaví, je nutné preparaci přerušit a kanálek vypláchnout.

Červený a černý nástroj jsou velice odolné, robustní a při tom velmi flexibilní nástroje. Žlutý nástroj je ještě více flexibilnější, ale také podstatně choulostivější. Již při malém tlaku na nástroj není problém nástroj zalomit. Pokud tedy potřebuji tento nástroj použít, což je v případech velmi úzkých, komplikovaných kanálků, doporučuji věnovat velkou pozornost preflaringu a vytvoření glyde path.

Osvědčila se mi v těchto případech hybridní technika. Preflaring a glyde path zajistím kompletní sekvencí nástrojů Pathfile, preflaring dokončím nástrojem Protaper F1 a teprve pak použiji žlutý nástroj Wave-One.

Nástroje Reciproc jsou v porovnání s nástroji Wave-One aktivnější, je potřeba preparaci přerušovat a vyplachovat kanálek častěji, i když nástroj ochotně postupuje apikálně.

Vyšší flexibilita nástrojů je vyvážena jejich menší odolností vůči cyklickému namáhání. Je to dáno designem nástrojů. Při preparaci kanálků s ostrým zakřivením proto hrozí snadné zalomení nástroje, který ochotně postupuje přes zakřivení. Snižující se konicita nástrojů v závislosti na apikálním rozměru nástrojů není pro hydrodynamiku výplachu ideální.

Shrnutí

Oba zmíněné nové systémy NiTi nástrojů určitě budou velmi ochotně přijímány stomatologickou veřejností. Důvodem je úspora nástrojů (pouze jeden nástroj na preparaci zubu), rychlá návratnost investice, menší skladové zásoby a hlavně jednoduchý protokol použití.

Je nutno si ale uvědomit, že čím je rychlejší preparace kořenového kanálku, tím delší čas je nutno věnovat dezinfekci a irigaci. Nutnou součástí při pořizování této novinky budou tedy kvalitní praktické kurzy.