Obturace endodontického systému 24.2.2017

Kvalitní kořenová výplň není nejdůležitější, ale zcela jistě významná součást endodontického ošetření.

Během školení Obturace endodontického systému, materiály a techniky jsme účastníky seznámili s technikami plnění a plnícími materiály v endodoncii. Věnovali jsme se historii a současnosti, indikacím, výhodám, nevýhodám jednotlivých soudobých technik plnění v endodoncii.

V praktické části měli účastníci možnost nácviku plnění rozehřátou gutapechou, technikou thermafilu a techniku termokompakce. Také se dozvěděli mnoho informací o materiálech typu MTA a vyzkoušeli si práci s nimi.