Přístupová kavita, preflaring a glydepath 25.11.2016

Poslední listopadový pátek jsme se sešli, abychom odhalili všechny zákoutí tématu: Přístupová kavita, explorace, glyde path a základní preparace kořenových kanálků, určení pracovní délky.

Řadu účastníků trápil problém s dohledáním vchodů do kořenových kanálků a občas je jim při endodontickém ošetření nedařilo určit nebo dosáhnout na pracovní délku. Věříme, že dle jednoduchého protokolu protokol, jehož základy se na tomto kurzu účastnici dozvěděli a nacvičili.