Registrace akcí – kredity ČSK

Na základě rozhodnutí představenstva ČSK dochází od 1.1.2013 ke změně sazby poplatků služeb spojených s registrací vzdělávací akcí („přidělení kreditů ČSK“. Za registraci  akce (plus zveřejnění na webu ČSK a v příloze časopisu LKS) si bude ČSK účtovat 3.600,- Kč.

Vzhledem k tomu, že naše školení jsou určena pro malý počet účastníků, začlenení tohoto poplatku do ceny školení by znamenalo nutnost zvýšení ceny školení pro účastníky. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli registraci našich vzdělávacích akcí do kreditního systému ČSK od roku 2013 neprovádět. Děkujeme za pochopení.

Tento krok ČSK se pravděpodobně odrazí podobným jednáním našich kolegů, kteří vzdělávací akce pro malý počet školenců pořádají. ČSK tak nepřímo podporuje masivní akce, které obvykle pořádají firmy obchodující v dentálním průmyslu. O tom, že jsou tato školení obvykle zaměřena na propagaci jejich produktů (což je zakázáno), se nemluví…

My budeme dále preferovat a razit cestu kvalitních školení s osobním kontaktem a nestrannými přínosnými  informacemi (a od 2013 bez kreditů).