Ultrazvuková preparace 12.1.2018

Použití ultrazvuku v endodoncii lze bez nadsázky označit za přelomovou technologii. V porovnání s rotačními nástroji je ultrazvuková preparace přesnější, šetrnější, cílenější. Pozor ale – při nekontrolovaném použití UZ preparačních hrotů mohou být následky pro ošetřovaný zub infaustní.

12. 1. 2018 se konalo školení Ultrazvuková preparace, aktivovaná irigace a dekontaminace, finalizace preparace kořenových kanálků, kde jsme účastníky naučili nejen s ultrazvukem bezpečně pracovat, ale také si vybrat vhodné hroty.

Školení účastnili také čerství Aspiranti IPSE - MDDr. Klára Toulová a MDDr. Jan Stibal.