Ultrazvuky – 26.10.2012

Školení Použití ultrazvuku v endodoncii PZL bylo jako obvykle rozděleno na dopolední teoretickou a odpolední praktickou část, na kterou si každý přinesl kvalitní podklady dle našich instrukcí.

Vzhledem k tomu, že je na trhu velmi široká  široká nabídka hrotů, účastníky školení velmi zajímalo, které hroty si vybrat.  Doporučili jsme Vám hroty, které se nám osvědčily a které jsou vhodné i pro použití bez přímé kontroly zraku. Každý si také vyzkoušel práci s několika typy hrotů za použití operačního mikroskopu. Dalším hojně distutovaným bodem bylo, jak si zajistit dobrý přehled i při chlazení a jak zjednodušit zdlouhavou výměnu hrotů. Věříme, že jsme odpověli nejen na tyto otázky.