Vybrali jsme aspiranty IPSE pro 2020-2021

Pro spolupráci v programu IPSE v letech 2020-2021 byly vybráni

MDDr. Klára Janoušková

působící na Oddělení záchovné stomatologie Stomatologické kliniky VFN a 1.LF UK

a

MDDr. Petr Šikula

působící na oddělení záchovné stomatologie ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a také jako asistent na Masarykově univerzitě

Více o aspirantech IPSE

Gratulujeme a těšíme se na spolupráci.